Hyra container

Behöver du hyra en container till ett billigt pris. Du kan hyra en container för grovavfall, container för magasinering.

Pris och storlek på container för grovavfall

Priset för att hyra container varierar, dels beroende på hur länge du vill hyra containern, vilken storlek du behöver samt hur mycket du slänger i containern. De kan vara öppna eller täckta och finns i storlekar allt från 5 till över 30 kubikmeter.

Behöver du hyra en container för grovavfall i

Container för magasinering

Även dessa containrar går att hyra i olika storlekar. Vanligtvis varierar storlekarna från ca 5 kubikmetrar till över 60. Containrarna går att hyra oisolerade och isolerade lite beroende på vad som skall förvaras och var containern skall stå.

Ofta betalar du hyran månadsvis och priserna varierar kraftigt del beroende på vilken storlek containern har men även beroende på om containern är isolerad eller inte.